Kampana ng Simbahan


Bell of the Church

Lyrics: Serapio Y. Ramos
Melody: Juan L. Silos, Jr.

Kampana Ng Simbahan Lyrics

1
Kampana ng simbahan ay nagigising na

At waring nagsasabi na tayo'y magsimba
Maggising at magbangon tayo'y magsilakad
At masiglang tunguhin ang ating simbahan2

Ang kampana'y tuluyang naggigising

Upang tayong lahat ay manalangin
Ang bendisyon kapag nakamtan na
Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa3

Kinagisnang simbang gabi huwag nating limutin

Pagka't tayo'y may tungkulin sa panalangin
Ang kampana ng simbahan ay nanggigising na
Tayong lahat ay manalangin habang nagsisimba


Music Sheet and Guitar Chords