Kumukuti-kutitap


Kumukuti-kutitap Lyrics
by: Ryan Cayabyab
Jose Javier Reyes

Intro:

Kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak
Ganyan ang indak ng mga
bombilya
Kikindat-kidat, kukurap-kurap
Pinaglalaruan ang iyong mga
mata

Kumukuti-kutitap, bumubusi-
busilak
Ganyan ang kurap ng mga bituin
Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok
Koronahan (ng/ nino pa ng)
palarang bituin
Iba’t ibang palamuti, ating isabit
sa puno
Buhusan ng mga kulay,
tambakan ng mga regalo

Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok
‘Wag lang malundo, sasabihin
(pupulu-pulupot)
Paikut-ikot, koronahan ng
palarang bituin,
Dagdagan mo pa ng kendi,
ribbon, eskoses
At bohita habang lalong
dumadami
Regalo mo’y dagdagan

(Repeat)
(Repeat 2nd stanza)