Ang Pasko Ay Sumapit


Christmas Has Arrived

Ang Pasko Ay Sumapit Lyrics

Literal English Translation
Original Tagalog Lyrics
Christmas has arrived
Let us sing
beautiful hymns
because God is Love

When Christ was born
There were Three Kings who visited
And each one
offered their respective gifts.

Chorus:
'Tis New Year so we must reform our lives
so that glad will be our nation/people
Let us strive that achieve we may
Prosperity!

Let us sing
Whilst the world is silent
The Day has arrived
of the Child brought about of Heaven.

Let us love each another,
Let us follow the Golden Rule
And from this moment forth
though it not be Christmas, let us share
Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsiawit
Ng magagandang himig
Dahil sa ang Diyós ay pag-ibig

Nang si Kristo'y isilang
May tatlong haring nagsidalaw
At ang bawat isa ay nagsipaghandog
Ng tanging alay

Koro:
Bagong taon ay magbagong-buhay
Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo'y magsikap upang makamtán
Natin ang kasaganaan

Tayo'y mangagsiawit
Habang ang mundo'y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng sanggol na dulot ng langit

Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi Pasko ay magbigayan


Music Sheets and Guitar Chords