Noche Buena


Christmas Eve

Noche Buena Lyrics


Original Tagalog Lyrics
Literal English Translation
Kay sigla ng gabi,
ang lahat ay kay saya;
nagluto ang Áte ng manok na tinola;
Sa bahay ng Kuya ay mayro'ng litsonan pa!
Ang bawat tahanan may handang iba't iba!

Tayo na giliw,
magsalo na tayo
mayro'n na tayong
tinapay at keso.
Di ba Noche Buena
sa gabing ito?
At bukas ay araw ng Pasko.
How jolly is the night,
how all are happy;
Older Sister has cooked tinolang manok;
At Older Brother's house, there is lechon [being roasted]!
Every home has prepared many different things!


Shall we go, beloved,
let us feast together,
[for] now have we
Bread and cheese.
Isn't it Noche Buena on this very night?
And tomorrow is Christmas Day.


Music Sheet and Guitar Chords