Sa Maybahay ang Aming Bati


To The Householder We Greet

Sa Maybahay ang Aming Bati Lyrics

Original Tagalog Version
Literal English Translation
Sa maybahay, ang aming bati:
"Merry Christmas na mal'walhati!"
Ang pag-ibig, 'pag siya'y naghari
Araw-araw ay magiging Pasko lagi!

Koro:

Ang sanhi po, ng pagparito,
ay hihingî po ng aginaldo.
Kung sakaling, kami'y perhuwisyo,
pasensya na kayo't kami'y namamasko!!
To the householder we greet:
"A Glorious Merry Christmas!"
When Love doth reign,
every day will always be Christmas!

Chorus:

The reason we have come
is to ask for gifts.
If it so happens that we are a bother,
Forgive us as we are soliciting for Christmas!


 Music Sheets and Guitar Chords